Start Hembygdsgillet Bli medlem Bilder Program Kontakt Länkar
Värmlandsnäs Hembygdsgille
Hembygdsgillet har till uppgift att tillvarartaga, bevara och sprida kunskap om gammal kultur, som minnesmärke, byggnader, föremål, sockendräkter, samt gamla seder och bruk på Värmlandsnäs.
Gillet är opolitiskt och religiöst neutralt.

Bodaholms potatisodling

Herrestads kvarn
Styrelsen 2018
 • Ordförande: Bert Öbergh
 • Sekreterare: Ingegerd Jirhem
 • Kassör: Lars-Åke Olsson

 • Övriga styrelseledamöter:

 • Gunvor Bryntesson
 • Eva Olsson
 • Per Forsberg
 • Inga-Lill Jansson
 • Åsa Kristiansson
 • Ingegerd Jirhem
 • Lars Andersson
 • Kerstin Kullander
 • Elisabeth Nilsson

Vänervy Värmlandsnäs
Styrelsen skall genom olika aktiviteter anordnande verka för att de angivna uppgifterna fullföljs, förvalta Gillets medel, ansöka bidrag, redovisa Gillets inkomster och utgifter, ange verksamhetsberättelse och utfärda kallelse till Årsmöte.
Årsmöte hålls senast i april månad.